Verschuiving vergadering van 21/06

Wegens vakantie regeling zal de TRC vergadering van 21/06/2019 verplaatst worden naar 28/06/2019 !

Agendapunten van de vergadering:

  • Beslissing layout QSL kaart OO19TRUDO
  • Iedereen wordt verzocht zijn QSO’s in te geven !
  • Planning komend werkingsjaar (activaties & voordrachten)
  • Vastpinnen datum HAM diner (oktober?)
  • Organisatie velddag
  • Oktoberplanning OO19TRUDO zal gebeuren in augustus en september
  • Er zal GEEN vergadering zijn in juli !

Bouwproject: Magnetic Loop

Vanaf maart start sectie TRC met een Magnetic Loop zelfbouw project.
We beginnen bij de basis maar ook wel met de praktijk, zodat iedereen direct kan zien waar het om gaat en hoe het werkt.
Dit zal gebeuren met verschillende koppelingen zoals de Faraday Loop, Gamma Match, met een ringkern en met een Military oftewel Patterson loop.
Met deze koppelingen zullen wij de antenne aansturen, tot maximum 25W en proberen 4 banden te bestrijken: van 10 tot 30MHz.
Deze antennes en koppelingen zullen opgebouwd en getest worden tijdens de clubvergaderingen.

Trudofeesten 2019

Naar aanleiding van de Sint-Truidense Trudo feesten in 2019 zal ON4TRC ook zijn beste beentje voor zetten !
Dit kan je letterlijk nemen want we gaan de 195 treden nemen om ons bovenop de Abdijtoren te installeren.

Meer nieuws over de dagen dat we QRV zijn en met welke call volgen nog.
1 zaak is wel zeker: het wordt opnieuw een special call !

First post !

Welkom op de nieuwe website van radio amateur sectie TRC te Sint-Truiden !

Onze nieuwe website is nog volop in opbouw, maar binnenkort kan u hier veel meer over ons en onze werking terugvinden.

Kom dus gerust nog eens terug !